1-نیروگاه رودشور(رباط کریم)

2-مرکزاسقاط قزوین

3-بیمارستان نظراباد

4-پادگان لشکر27محمدرسول الله(افسریه)

5-تفریح گاه ناجا(محمدشهرکرج)

6-دانشگاه پیام نور(هشتگرد)

7-دانشگاه ازادملارد)

8-پارک بزرگ توحید(قزوین)

9-پیاده روهای فاز5و7شهرجدیدهشتگرد.

10-شرکت داروسازی سینا(سیمین دشت).

11-خانه سازمانی پادگان نیروی دریایی(منجیل)و...........

                                                

شماره تماس مسئول فروش:09334543027