تفاوت های کاشی و سرامیک

کاشی به جسمی گفته می شود که تن ها برای پوشاندن دیوار، سقف و تزیین مناسب میباشد. کاشی به علت نداشتن استحکام کافی نمی تواند برای سطوح کف مناسب باشد. استحکام کاشی نسبت به هم گروه های خود یعنی سرامیک در مقابل نیروی فشار و حتی شدت گرما و سرما بسیار اندک است.

به همین علت فقط مناسب برای محیط های بسته می باشد. از کاشی بیشتر برای دیوار های سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه استفاده می شود.

تفاوت کاشی و سرامیک

اگر دوست دارید به بررسی تکنیکی تفاوت کاشی و سرامیک هستید می توانید به خواندن این مطلب ادامه دهید.

به صورت کلی کاشی از اجزایی با نام های: ۱ - سفال که همان جز اصلی کاشی است این قسمت، قسمت اصلی کاشی نیز هست. ۲ - لعاب کاشی که قسمت رویی آن را می پوشاند جنسی شیشه ای دارد و این قسمت همان رنگ و زیباسازی کاشی است و آنچه است که شما در ظاهر یک کاشی مشاهده می کنید. به مواد غیر معدنی نیز سرامیک گفته می شود منظور از مواد غیر معدنی همان مواد غیر آلی است. لعاب روی کاشی می تواند از جنس سرامیک هم باشد، که به آن کاشی سرامیکی یا سرامیک گفته میشود.

موزاییک چیست؟

موزاییک به نوعی کفپوش فشرده شده کفته می شود، موزاییک یه نوعی یک کفپوش بتنی به حساب می آید تراکم موجود در موزاییک ممکن است به وسیله یک دستگاه فشار و یا دستگاه لرزشی فراهم شود اجزای تشکیل دهنده موزاییک عبارتند از ماسه، پودر سنگ، آب، سیمان، سنگ دانه است طرح ها و اندازه های موزاییک گوناگون و متنوع است اما اگر بخواهیم اجزای موزاییک را کلی تر بررسی کنیماز اجزای زیر تشکیل شده است

۱) روکش موزاییک که به آن رنگ موزاییک گفته می شود

این جزی نقش رنگ و شمایل موزاییک را دارد در شمایل موزاییک از سیمان، پودر سنگ، آب و از سنگ های رنگی بسیار ریز استفاده می شود.

۲) لایه زیری که به آن نارین هم می گویند

این قسمت به مراتب ضخامت خیلی بیشتری نسبت به سطح رویی دارد و میزان فشاری که موزاییک می تواند تحمل کند به دلیل وجود این لایه است. این لایه هم از ماسه، سیمان و آب تشکیل شده است.