موزاییک سنتی

موزاییک سنتی همان موزاییک ساده است که نوعی بتن است که به دو روش پرسی و ویبره ای، بتن سخت شده و تبدیل به موزاییک می شود. برای پرهیز از تکرار در بخش موزاییک پرسی و موزاییک ویبرای هر کدام معرفی می کنیم و نحوه ی تولیدشان را به طور کامل شرح می دهیم.