موزاییک حیاطی هر کدام از انواع موزاییک می تواند باشد که بسته به سلیقه ی مشتری انتخاب می شود

موزاییک حیاطی

موزاییک حیاطی هر کدام از انواع موزاییک می تواند باشد که بسته به سلیقه ی مشتری انتخاب می شود اما بهتر است مقاوم ترین نوع موزاییک باشد زیرا در معرض آب، باد، نور خورشید، گرم و سرد شدن هوا، تررد زیاد با کفش و وسایل نقلیه و حتی احتمال سقوط اجسام سنگین است. البته عامل مهم دیگری که بر انتخاب نوع موزاییک حیاطی اثر گذار است هزینه است. در صورتی که تمایل به صرفه جویی در هزینه داشته باشید موزاییک ساده و سنتی به ترین انتخاب است.